Tuesday, 25 September 2007

A shift of interest from subtle to brutal

Souren Melikian of Art + Auction on an important work by Jean-Honoré Fragonard - a study for Le Verrou (see picture) - that didn't find a buyer at the Sotheby's Old Masters evening sale in London two monts ago:
"If proof were needed that art cannot be an investment based on calculated risk, this is it. For the one thing that can never be forecast on the basis of rational arguments is the evolution of what we call taste or fashion."

The news that's fit to print

I finally got hold of the article on my research in Eindhovens Dagblad.

'Prijzen van kunstwerken zijn erg aan mode onderhevig'

Wetenschapper op zoek naar waarde van kunst

TILBURG - 'Valuation and appreciation of art.' In het Nederlands: 'Taxering en waardering van kunst'. Dat is het onderwerp dat de Vlaamse onderzoeker Christophe Spaenjers in de Tilburgse universiteit mag gaan onderzoeken voor zijn promotie tot doctor in de bedrijfskunde.
Spaenjers is een van de 41 jonge onderzoekers die door de Nederlandse organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) zijn verblijd met een speciale 'Toptalent'-promotiesubsidie. "Dat geld krijg ik niet zelf", verzekert de wetenschapper. "Het is bedoeld voor de universiteit om mijn werkzaamheden te bekostigen."
Spaenjers gaat de rol van kunst onderzoeken als financiële investering. Hij gaat bekijken hoe opbrengsten en risico's voor de diverse stromingen in de kunst zich op de internationale kunstmarkten hebben ontwikkeld in de afgelopen honderd jaar.
"Het gaat bij het bestuderen van kunst als investering om twee aspecten", licht Spaenjers toe. "Enerzijds heb je het rationele aspect, waarbij je in eerste instantie kijkt naar de financieele waarde van een kunstwerk, niet alleen de huidige waarde, maar ook de verwachte toekomstige waarde. Het is een investering, tenslotte."
"Maar daarnaast speelt ook een irrationeel aspect een rol en dat is 'smaak', niet alleen die van de verzamelaar, maar ook die van de markt in het algemeen. En hoe die zich ontwikkelt, is niet altijd eenvoudig te voorspellen."
Op grond daarvan kun je twee groepen verzamelaars onderscheiden, meent de onderzoeker. "Enerzijds heb je mensen die kunst in de eerste plaats kopen omdat ze het mooi vinden. Maar daarnaast heb je ook een groeiende groep die kunst vooral koopt als investering. In een aantal gevallen gaat het zelfs om kunstfondsen die door bijvoorbeeld banken en verzekeringsmaatschappijen worden opgericht om speciaal in kunst te investeren."
Of dat altijd verstandig is, vraagt Spaenjers zich af. "De kunstmarkt is nogal inefficiënt", zegt hij. "Voor de leek is hij erg onoverzichtelijk. Je moet echt de weg kennen in een betrekkelijk klein wereldje van experts."
"Daarnaast is de ontwikkeling van prijzen op de kunstmarkt erg aan mode onderhevig. Een veranderende smaak van het kunstkopende publiek kan het werk van bepaalde kunstenaars in betrekkelijk korte tijd sterk in waarde doen stijgen of dalen. Je ziet op het ogenblik bijvoorbeeld dat kunst van na de Tweede Wereldoorlog sterk in waarde stijgt omdat er een generatie liefhebbers opkomt die niet alleen in die kunst is geïnteresseerd, maar zich haar ook kan veroorloven."
Kunst als investering blijft dus een heikele affaire. Maar Spaenjers is optimistisch. "Het lijkt erop", zegt hij, "dat de kunstmarkt zich langzaam maar zeker wat efficiënter begint te gedragen en meer begint te lijken op een 'normale' markt."
Maar helemaal 'normaal' zal de kunstmarkt wel nooit worden, veronderstelt de onderzoeker. "Een kunstwerk zal wel nooit een gewoon economisch goed worden. Als een schilderij van een bepaalde kunstenaar ineens duur verkocht wordt, zie je over het algemeen dat dan ook plotseling al het andere werk van die kunstenaar veel meer waard wordt. Zulke ontwikkelingen zijn niet goed voorspelbaar."
Daarnaast kan de waarde van kunstwerken nogal worden opgedreven doordat de kunstmarkt een speelterrein is voor wat Spaenjers 'ultra high net worth individuals' noemt - in gewoon Nederlands steenrijke mensen. "Dat is een sterk groeiende groep waarvan een aantal leden heel veel geld overheeft voor kunst. Voor hen is het bezit van dure kunst ook een statussymbool."

Monday, 24 September 2007

Hot Bacon


Next to the Van Gogh of the story below, Sotheby's New York will also auction two important works by Francis Bacon in November. The one depicted here, 'Study for Bullfight No.1, 2nd version' (1969) is estimated to sell above $35 million. As the press release notes: "The offering of these paintings follows the success of last season’s sale of Bacon’s Study for Innocent X, 1962, which sold at Sotheby’s New York for $52.7 million, a record for the artist at auction, and his Self Portrait, 1978, which sold at Sotheby’s London for $43 million, the second highest price achieved for a work by the artist." In other words, Francis Bacon is extremely hot right now.

The auction sensation of the century?

According to The Independent, Sotheby's will soon auction one of Van Gogh's last masterpieces, namely The Fields: "The Fields will be unveiled at Sotheby's in London on 7 October and sold at auction in New York a month later with an estimated list price £17m. But due to its extraordinary provenance and the booming art market, it is likely to provoke one of the heaviest bidding wars in the auction house's history and greatly exceed this price. When the painting was exhibited in Amsterdam in 2001, as a privately owned work, there was an immediate, if vain, rush by buyers to place offers." The Independent already speaks of the "auction sensation of the century".

In a related article, one of Britain's most fashionable "young" artists, Tracey Emin, comments on the piece.

Update: Sotheby's released a press statement concerning the sale.

Tuesday, 4 September 2007

Investment, not art

An update on yesterday's story. Apparently, Damien Hirst is part of the investment group that bought his diamond skull for about 100 million USD.
The sale keeps Hirst in the news, reinforces the demand for his work and makes everyone who spent money at White Cube feel good about their investment. This is all about investment, not about art collecting.

Monday, 3 September 2007

Diamonds are forever?

Reportedly, Damien Hirst has recently sold his "diamond skull" - last summer on display in London - for about 100 million USD. To an investment company. Click here to read more.